PL EN


Journal
2020 | 13 |
Article title

Homer and contemporary folklore – different time, one tradition

Authors
Content
Title variants
PL
Homer i współczesny folklor – różny czas, jedna tradycja
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, I present an issue of importance to the interpretation of folk culture, namely if texts representing contemporary folklore to some extent continue the traditional poetic structure. The major question is if contemporary folklore may go back to the time when oral culture prevailed. Original folk texts from various Slavic nations were subjected to an analysis. The textual persistence of identical elements of the poetics of folk works in all Slavic languages is an argument in favour of a thesis that these structures go back to the proto-Slavic community. The occurrence of folklore units, absent from dialects and the literary language, is evidence of their proto-Slavic origin. The formulaic discourse of the epics of Slavic folklore and the like structure of Homer’s texts allow to advance an argument that both textual structures have the same origin and come from one tradition while the time of documenting thereof is different.
PL
Artykuł podejmuje istotną dla interpretacji kultury ludowej kwestię: czy teksty współczesnego folkloru są w jakimś stopniu kontynuacją tradycyjnej struktury poetyckiej. Zasadnicze pytanie brzmi: czy współczesny folklor może swymi korzeniami sięgać czasów dominacji kultury oralnej? Analizie poddane zostały oryginalne teksty folkloru różnych narodów słowiańskich. Tekstowa żywotność w całej Słowiańszczyźnie identycznych elementów poetyki utworów folklorowych przekonuje, że są to struktury obecne już w czasach wspólnoty prasłowiańskiej; Obecność jednostek folklorowych – nieobecnych w codziennych gwarach i w języku literackim – przekonuje o ich prasłowiańskim rodowodzie.Formuliczność epiki folkloru słowiańskiego i takoważ struktura tekstów Homerowych pozwalają stawiać tezę o wspólnym pochodzeniu obu tych struktur tekstowych, o jednej tradycji przy różnym czasie ich dokumentowania.
Journal
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
2020-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1898-9276-year-2020-volume-13-article-26636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.