PL EN


Journal
2020 | 13 |
Article title

The linguistic and cultural community of a Slavic village: research project assumptions

Authors
Content
Title variants
PL
Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents assumptions of a project laying foundations for linguistic and cultural comparative research into the contemporary Slavic village. Relatively complete material obtained from carefully selected thematic micro-fields is intended to give the basis for large-scale corpus research.
PL
Artykuł zawiera założenia projektu mającego dać podstawy do językowo-kulturowych badań porównawczych współczesnej wsi słowiańskiej. Pozyskanie w miarę pełnego materiału z odpowiednio wybranych mikropól tematycznych ma także dać podstawy do szeroko zakrojonych badań korpusowych.
Journal
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
2020-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1898-9276-year-2020-volume-13-article-26643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.