PL EN


2015 | 10 | 1 | 7-18
Article title

Dziewica, Panna i epitety synonimiczne Matki Bożej w pieśniach kościelnych

Authors
Content
Title variants
EN
The Virgin, Maiden and the synonymous epithets of the Mother of God in church songs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przypomniał dogmat o dziewictwie Maryi, Matki Syna Bożego z powszechności nauczania i jego uroczyste sformułowanie przez I synod laterański w r. 649, przywołał imiona: Wirginia i Werginia, pochodne od łac. rzeczownika virgo, -inis ‘dziewica’, Parteniusz i Partenia (u narodów wschodniosłowiańskich Parfien i Parfieński) od gr. odpowiednika parthénos, nazwiska Dziewa, Dziewulski, Panna, Panienka, Panieński i podobne, nazwę stanu USA Wirginia. Dziewica, Panna i epitety synonimiczne Matki Bożej w pieśniach kościelnych. Przypomniał z mitologii starożytnej przydomki Parthénos Ateny, Virgo Minerwy, Virginalis Junony. Tytuły Matki Bożej: Dziewica, Panna, Panienka i ich synonimiczne odpowiedniki poparte zostały cytatami z pieśni kościelnych ze Śpiewnika kościelnego Jana Siedleckiego.
EN
The author reminds the dogma of Mary’s virginity from the universality of education and its solemn formulation by I Lateran Synod in 649. The author evokes the names: Wirginia and Werginia, derived from Latin noun virgo, –inis ‘a virgin’, Parteniusz and Partenia (in East Slavic nations Parfien and Parfieński) from Greek equivalent parthénos, surnames Dziewa, Dziewulski, Panna, Panienka, Panieński and similar, the name of the US state Wirginia. The author also reminds the appellations from the ancient mythology: Parthénos of Athena, Virgo of Minerva, Virginalis of Juno. Titles of the Mother of God: Dziewica, Panna, Panienka and their synonymous equivalents are supported by the quotations from church songs taken from “Church Songbook” by Jan Siedlecki.
Keywords
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2015-02-09
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2015-volume-10-issue-1-article-552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.