Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 1 | 7-18

Article title

Dziewica, Panna i epitety synonimiczne Matki Bożej w pieśniach kościelnych

Authors

Content

Title variants

EN
The Virgin, Maiden and the synonymous epithets of the Mother of God in church songs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor przypomniał dogmat o dziewictwie Maryi, Matki Syna Bożego z powszechności nauczania i jego uroczyste sformułowanie przez I synod laterański w r. 649, przywołał imiona: Wirginia i Werginia, pochodne od łac. rzeczownika virgo, -inis ‘dziewica’, Parteniusz i Partenia (u narodów wschodniosłowiańskich Parfien i Parfieński) od gr. odpowiednika parthénos, nazwiska Dziewa, Dziewulski, Panna, Panienka, Panieński i podobne, nazwę stanu USA Wirginia. Dziewica, Panna i epitety synonimiczne Matki Bożej w pieśniach kościelnych. Przypomniał z mitologii starożytnej przydomki Parthénos Ateny, Virgo Minerwy, Virginalis Junony. Tytuły Matki Bożej: Dziewica, Panna, Panienka i ich synonimiczne odpowiedniki poparte zostały cytatami z pieśni kościelnych ze Śpiewnika kościelnego Jana Siedleckiego.
EN
The author reminds the dogma of Mary’s virginity from the universality of education and its solemn formulation by I Lateran Synod in 649. The author evokes the names: Wirginia and Werginia, derived from Latin noun virgo, –inis ‘a virgin’, Parteniusz and Partenia (in East Slavic nations Parfien and Parfieński) from Greek equivalent parthénos, surnames Dziewa, Dziewulski, Panna, Panienka, Panieński and similar, the name of the US state Wirginia. The author also reminds the appellations from the ancient mythology: Parthénos of Athena, Virgo of Minerva, Virginalis of Juno. Titles of the Mother of God: Dziewica, Panna, Panienka and their synonymous equivalents are supported by the quotations from church songs taken from “Church Songbook” by Jan Siedlecki.

Keywords

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

7-18

Physical description

Dates

published
2015-02-09

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2015-volume-10-issue-1-article-552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.