PL EN


2015 | 10 | 1 | 28-36
Article title

Nazwy roślin a obraz początków chrześcijaństwa w Polsce w powieściach o średniowieczu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w artykule jest fragment zagadnienia związanego z zasobem i funkcjami nazw roślin stosowanych w ośmiu powieściach historycznych („Lelum-Polelum” W. Przyborowskiego, „Krzyżacy” H. Sienkiewicza, „Legnickie pole” Z. Kossak, „Czerwone tarcze” J. Iwaszkiewicza, „Srebrne orły” T. Parnickiego, „Ojciec i syn” K. Bunscha, „Puszcza” A. Gołubiewa oraz „Młody książę” L. Bądkowskiego), których akcja rozgrywa się w Polsce od X do XV wieku. Przez nazwy roślin rozumiemy nazwy gatunków roślin w znaczeniu, jakie nadaje im potoczna klasyfikacja botaniczna, a więc m.in. wyrazy takie jak dąb, groch czy róża. Uwzględniamy ponadto znaczenia metonimiczne nazw roślin, w tym znaczenia partytywne, genetyczne i rezultatywne. Oprócz nazw gatunków roślin i ich derywatów semantycznych (np. dąb) bierzemy też pod uwagę ich derywaty słowotwórcze (np. dębowy). Użyte w analizowanych powieściach motywy botaniczne odgrywają ważną rolę w kreowaniu obrazu początków chrześcijaństwa w Polsce.
EN
This paper discusses the range and functions of the plant names used in eight historical novels (“Lelum-Polelum” by W. Przyborowski, “Krzyżacy” by H. Sienkiewicz, “Legnickie pole” by Z. Kossak, “Czerwone tarcze” by J. Iwaszkiewicz, “Srebrne orły” by T. Parnicki, “Ojciec i syn” by K. Bunsch, “Puszcza” by A. Gołubiew and “Młody książę” by L. Bądkowski), the action of which is set in Poland from the tenth century until the fifteenth century. By plant names we understand the botanical classification as understood popularly, e.g. words such as oak, pea or rose. We discuss, too, the metonymic use of the names, including their partitive, genetic and resultative uses. Apart from the names of species such as oak, we also examine their derivatives such as oaken. Botanic motifs used in the analyzed novels play an imporatant role in creating the picture of the beginning of christianity in Poland.
Keywords
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
28-36
Physical description
Dates
published
2015-02-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2015-volume-10-issue-1-article-554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.