PL EN


2015 | 10 | 3 | 7-21
Article title

Motyw wierzeń pogańskich w etymologiach ludowych polskich toponimów

Content
Title variants
EN
The Motives of Pagan Beliefs in the Folk Etymologies of Polish Toponyms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia etymologie ludowe nazw polskich miejscowości i miejsc niezamieszkałych, które zawierają motywy wierzeń pogańskich. Wśród toponimów, które według etymologii ludowych odwołują się do elementów wierzeń pogańskich, można wyróżnić dwie grupy: toponimy motywowane nazwami własnymi oraz toponimy motywowane wyrazami pospolitymi. Do tej pierwszej grupy należą toponimy, które zostały rzekomo utworzone od pogańskich teonimów, np. Swarożyn ‘miejsce kultu Swaroga’. W drugiej grupie znajdują się toponimy, które rzekomo pochodzą od wyrazów pospolitych kojarzących się z kultem pogańskim, np. (Stare) Juchy ‘miejsce, gdzie znajdował się ołtarz pogański, z którego ściekała jucha (krew) składanych tam ofiar’.
EN
The article describes folk etymologies of the names of Polish towns und uninhabited places containing motives of pagan beliefs. Among toponyms which, according to folk etymologies, refer to the elements of pagan beliefs, two groups can be distinguished: toponyms derived from proper names and toponyms derived from common words. The first group consists of toponyms which were allegedly created from pagan teonyms, eg. Swarożyn ‘the place of cult of Swarog’. The second group consists of toponyms which allegedly come from common words associated with pagan cult, eg. (Stare) Juchy, a place where there was a pagan altar which blood (jucha) of immolated people was dipping from.
Keywords
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
7-21
Physical description
Dates
published
2015-06-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2015-volume-10-issue-3-article-539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.