Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 3 | 51-66

Article title

Lekcja patriotyzmu i wiary w Boga w utworach abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (2)

Content

Title variants

EN
The Lesson of Patriotism and Faith in God in the Works by Archbishop Zygmunt Szczesny Felinski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkic poświęcony jest twórczości literackiej abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Wyrasta ona z fascynacji wielką poezją romantyczną, głównie Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Przedmiotem analizy stały się dwa jego teksty – Prakseda będąca wariantem poematu heroicznego oraz Oskar i Wanda. Obraz dramatyczny w piętnastu odsłonach. Z teki Anhellego. Arcybiskup wybiera z historii Polski momenty trudne, ale jednocześnie heroiczne, co pozwala wpisać jego teksty w schemat „ku pokrzepieniu serc”.
EN
The sketch is devoted to literary works by Archbishop Zygmunt Szczesny Felinski. It stems from the fascination for great romantic poetry, mostly for works by Juliusz Słowacki and Zygmunt Krasiński. Two his works have been analyzed – Prakseda which is a variant of a heroic poem, and Oskar i Wanda. Obraz dramatyczny w piętnastu odsłonach. Z teki Anhellego. The Archbishop picked difficult, yet heroic, moments in the history of Poland, which allows you to include the text among works written for strengthening of hearts.

Keywords

Year

Volume

10

Issue

3

Pages

51-66

Physical description

Dates

published
2015-06-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2015-volume-10-issue-3-article-542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.