Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 1 | 55-70

Article title

Uczeń wobec intertekstualności poezji (na przykładzie wiersza Janusza Stanisława Pasierba Sykstyna)

Content

Title variants

EN
A student against intertextuality in poetry (as exemplified by the poem Sykstyna by Janusz Stanisław Pasierb)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia problem intertekstualności poezji w nauczaniu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej umiejętności analizy i interpretacji wierszy. Autorki ukazują możliwości analizy i interpretacji wiersza z uwzględnieniem jego intertekstualności na przykładzie wiersza Sykstyna Janusza Stanisława Pasierba. Omawiają występujące w tym utworze nawiązania do kaplicy Sykstyńskiej, jaskini w Lascaux i Psalmu 130, a także proponują sposoby, jak można uzmysłowić te związki uczniom.
EN
The article discusses intertextuality in poetry in teaching secondary school students how to analyze and interpret poetry. The authors of the article show the possible analyses and interpretations of a poem with regard to its intertextuality, using the poem entitled Sykstyna by Janusz Stanisław Pasierb as an example. They discuss the references to the Sistine Chapel, Lascaux Caves and Psalm 130, and they propose ways to make students aware of them.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

55-70

Physical description

Dates

published
2016-02-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-1-article-531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.