PL EN


2016 | 11 | 1 | 55-70
Article title

Uczeń wobec intertekstualności poezji (na przykładzie wiersza Janusza Stanisława Pasierba Sykstyna)

Content
Title variants
EN
A student against intertextuality in poetry (as exemplified by the poem Sykstyna by Janusz Stanisław Pasierb)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problem intertekstualności poezji w nauczaniu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej umiejętności analizy i interpretacji wierszy. Autorki ukazują możliwości analizy i interpretacji wiersza z uwzględnieniem jego intertekstualności na przykładzie wiersza Sykstyna Janusza Stanisława Pasierba. Omawiają występujące w tym utworze nawiązania do kaplicy Sykstyńskiej, jaskini w Lascaux i Psalmu 130, a także proponują sposoby, jak można uzmysłowić te związki uczniom.
EN
The article discusses intertextuality in poetry in teaching secondary school students how to analyze and interpret poetry. The authors of the article show the possible analyses and interpretations of a poem with regard to its intertextuality, using the poem entitled Sykstyna by Janusz Stanisław Pasierb as an example. They discuss the references to the Sistine Chapel, Lascaux Caves and Psalm 130, and they propose ways to make students aware of them.
Keywords
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
55-70
Physical description
Dates
published
2016-02-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-1-article-531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.