Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 2 | 7-18

Article title

Kilka uwag o modlitwie w świetle XIX-wiecznych pamiętników kobiet

Content

Title variants

EN
A Few Remarks on Prayer in the Light of the 19th Century Women’s Journals Summary

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule do badań wykorzystano 14 pamiętników napisanych przez XIX-wieczne kobiety. Analiza tekstów pokazuje, że w tym czasie ważnym elementem życia Polaków była modlitwa. Zebrane wyrazy i konstrukcje językowe w większości są używane w polszczyźnie do dziś (wyraz modlitwa, jego synonimy, wyrazy od niego pochodne, ich określenia), co świadczy o ich silnym osadzeniu w tradycji i podkreślanej przez wielu badaczy skostniałości leksyki religijnej. Pamiętnikarskie zapiski wskazują na miejsca, w których się modlono, i sposoby, w jaki to czyniono (m.in. męski i kobiecy typ pobożności). Fragmenty te dodają kartom pamiętników ekspresywności.
EN
The article analyses the fourteen journals written by the 19th century women. The text analysis shows that in those days prayer was an important component of the Polish people’s life. The gathered words and structures are for the major part used in Polish to this day (the word modlitwa ‘prayer’, its synonyms, derivatives, their attributes), which proves that they are strongly rooted in tradition  and, as many scholars emphasize, that religious lexis is ossified. Journal notes point out the places where people prayed, and the ways people prayed (e.g. male and female types of piety). These excerpts add some expressiveness to the journals’ pages.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

7-18

Physical description

Dates

published
2016-03-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-2-article-519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.