Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 2 | 46-59

Article title

Pod niebem Marapu. Performatywny wymiar pierwotnego dziedzictwa kulturowego na Sumbie

Content

Title variants

EN
Under the Marapu sky. The performative dimension of primeval cultural heritage on Sumba

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu są specyficzne, performatywne aspekty kultury mieszkańców indonezyjskiej wyspy Sumba, których najważniejszym źródłem jest pierwotna wiara w duchy i bóstwa Marapu, wciąż wyznawana przez znaczną część Sumbańczyków. Fenomenowi wyjątkowej trwałości tradycji, wyrastających z tych animistycznych wierzeń, autorka artykułu przygląda się przez pryzmat unikalnego systemu społecznego i kodeksu wartości, jaki wciąż obowiązuje na wyspie. W artykule przywołane zostają przykłady praktyk kulturowych, świąt i obrzędów sumbańskich, które podtrzymują tradycyjny porządek społeczno-kulturowy poprzez daleko posuniętą teatralizację, ceremonialność i widowiskowość działań wspólnotowych. Autorka wskazuje również na performatywne uwarunkowania materialnych świadectw lokalnej kultury, takich jak charakterystyczne dla wyznawców Marapu megalityczne grobowce lub symbolicznie traktowana przestrzeń i architektura tradycyjnych wsi.
EN
The subject of the article constitutes the specific, performative aspects of the culture of residents of an Indonesian island, Sumba, whose most important source is a primeval belief in ghosts and gods of Marapu, still practiced by a major part of Sumba’s residents. The author of the article looks at the phenomenon of extraordinary permanence of tradition and animistic beliefs originating from it through the unique social system and the code of values still in force on the island. In the article the author refers to Sumba’s cultural practices, holidays and rituals which maintain the traditional social-cultural order though theatrality, rituality and spectacularity of common activities. The author indicates the performative determinants of local culture’s material evidence, such as typical of Marapu believers megalithic tombs or symbolically perceived space and architecture of traditional villages.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

46-59

Physical description

Dates

published
2016-03-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-2-article-522
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.