Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 2 | 60-69

Article title

Postać Alfreda Loisy'ego w ocenie Ignacego Radlińskiego, przyczynek do dziejów modernizmu katolickiego na przełomie XIX i XX w.

Authors

Content

Title variants

EN
The Figure of Alfred Loisy in the Eyes of Ignacy Radliński. The monograph on the history of Catholic modernism at the turn of the 19th and 20th centuries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono kilka uwag i refleksji polskiego historyka, religioznawcy i myśliciela Ignacego Radlińskiego, odnoszących się do postaci ks. Alfreda Loisy’ego, francuskiego teologa, profesora egzegezy biblijnej w Instytucie Katolickim w Paryżu, czołowego modernisty katolickiego, ekskomunikowanego przez papieża Piusa X w 1908 r. Polak znał osobiście autora pracy "Ewangelia i Kościół", prowadził z nim korespondencję i zgłębiał idee zawarte w jego pracach,  powstałych w okresie do 1911 r. W związku z tym niniejszą wypowiedź można też postrzegać w kategoriach przyczynku do dziejów modernizmu katolickiego na przełomie XIX i XX w. Radliński podzielał spojrzenie Loisy’ego na znaczną część kwestii związanych z oceną Kościoła rzymskokatolickiego i sposobem „odbioru” Boga przez człowieka. Uważał modernistę za uosobienie spokoju, spokoju poszukującego prawdy i poszerzającego przestrzeń wiary.
EN
What is presented in the article are a few remarks on the reflections of Polish historian,specialist in religiousstudies and thinker – Ignacy Radliński, regarding the figure of Alfred Loisy: priest, French theologian, professor of the biblical exegesis at the Catholic Institute in Paris, leading modernist Catholic, excommunicated by the Pope Pius X in 1908. Polish scholar knew the author of the work The Gospel and the Church personally, they kept exchanging letters, and explored the ideas present in Loisy’s works, incurred in the period to 1911. Therefore, it is possible to perceive this statement as a monograph on the history of Catholic modernism at the turn of the 19th and 20th centuries. Radliński divided Loisy’s reflections into questions related to evaluating the Roman Catholic Church and to the manner of perceiving God by man. He regarded the modernist to be personification of peace, a peaceful seeker of the truth, and someone who expands the scope of faith.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

60-69

Physical description

Dates

published
2016-03-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-2-article-523
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.