Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 3 | 85-102

Article title

Sposoby i cele ukazywania treści religijnych w podręcznikach języka polskiego z lat 1926-2012

Authors

Content

Title variants

EN
The way and the aims of showing religious content in Polish textbooks from 1918 to 2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje sposoby wykorzystywania religii do kształtowania tożsamości narodowej młodych Polaków. Wnioski dotyczące tego problemu zostały wyciągnięte na podstawie analizy podręczników języka polskiego z lat 191–2012. Z badań wynika, że ich autorzy w każdym okresie funkcjonowania zinstytucjonalizowanej edukacji odwołują się do toposu „Polak-katolik”. Stosują w tym celu następujące strategie dyskursywne: afirmacji, pomijania tonowania i kryptoafirmacji. Na przełomie XX i XXI wieku coraz liczniejsze są nawiązania do innych konfesji, lecz religia katolicka prezentowana jest w podręcznikach najobszerniej. Fakt ten świadczy nie tylko o silnych i autentycznych związkach kultury polskiej z katolicyzmem, ale także o tym, że w dobie postmodernistycznych przemian cywilizacyjnych topos „Polak-katolik” jest przez autorów współczesnych podręczników nadal uważany za istotny komponent tożsamości narodowej młodego pokolenia.
EN
The article presents ways to use religion to mold the national identity of young  Poles. Conclusions are drawn on the basis of the analysis of the Polish textbooks from 1918 to 2012. These analyzes shows that the authors of school books refer to the topos Polish Catholic in every period of school education in the XX and XXI century. They use the following discursive strategies: affirmation, to passing over, toning, crypto affirmation. The references to other religions are increasing at the turn of the century but the Catholic religion still dominates in Polish textbooks. This fact testifies to the strong relationship between Polish culture and Catholicism, but above all it shows that the authors of textbooks believe topos Polish Catholic, the very important part of identity of the young generation even in the postmodern transformation of civilization.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

3

Pages

85-102

Physical description

Dates

published
2016-06-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-3-article-518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.