PL EN


2016 | 11 | 4 | 42-55
Article title

Spoglądanie „zazdrosnym okiem” a grzech invidia w historii języka polskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Seeing with the envious eye-the sin ‘invidia’ in history of Polish language
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie trzech dawnych nazw czwartego spośród grzechów głównych, grzechu invidia. Jednostki te łączy jedna wspólna cecha, ich etymonem jest czasownik oznaczający ‘widzieć’, nawiązujący do mowy ciała osoby zazdrosnej. Główny kierunek analiz wyznaczano za pomocą metody semazjologicznej. Wychodząc od etymologii, badano, jakimi drogami poszczególne słowoformy nabywały nowych sensów, określano charakter tych przesunięć oraz cel, któremu modyfikacje te służyły.
EN
The article is dedicated to the analysis of three old names of the fourth from among the seven deadly sins – the sin of invidia. These units are characterized by one common feature, it’s etymon in the form of the verb – ’seeing’ referring to the ‘body talk’of a jealous person. The general direction of these analyses was designated as the semasiological method. Stemming from etymology investigated how particular word-forms have taken new meanings, figuring out the character of these changes, movements and the goal which these modificationsserved for. To the end of the 17th century the names zazdrość, zawiść and nienawiść functioned as a group of very familiar synonyms. In the course of time it’s gist changed through semantic modification. As a consequence the name of the sin – invidia formed into the lexeme – jealousy whose contemporary meaning differs hugely from the theological perspective.
Keywords
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
42-55
Physical description
Dates
published
2016-09-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-4-article-507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.