Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 1 | 60-75

Article title

Polonia pieta. Język religijny w plakacie. Szkolna perspektywa odbioru artystycznego

Content

Title variants

EN
Polonia pieta: the religious language in the poster. The school perspective of art reception

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza i interpretacja różnych tekstów kultury stanowi ważny nurt współczesnej edukacji polonistycznej. W dzisiejszej szkole obecność różnych form wypowiedzi jest uwarunkowana wymogami ewaluacji zewnętrznej. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób refleksyjny nauczyciel może kształtować odbiór treści religijnych, które zostały uaktywnione w przekazie wizualnym. Przykład stanowi Polonia pieta, dwudziestowieczny plakat autorstwa Jerzego Karolaka i Stefana Gałkowskiego. Tekst przedstawia możliwości kształtowania dyskursu religijnego na lekcjach języka polskiego i proponuje kreatywne rozwiązania dydaktyczne, które będą motywować uczniów do poszukiwania istotnych kontekstów interpretacyjnych.
EN
Analyzing and interpreting various texts of culture is an important strand of modern education of Polish philology. In today's school the presence of different forms of expression shall be subject to the requirements of the external evaluation. The aim of the article is to show how a reflective teacher can shape the reception of religious content which are active in the transmission. The example provides Polonia pieta, the twentieth century poster by Jerzy Karolak and Stefan Gałkowski. The text shows the possibilities for religious discourse on Polish language lessons and propose creative solutionsthat will motivate studentsto seek relevant contexts of interpretation.

Keywords

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

60-75

Physical description

Dates

published
2017-06-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2017-volume-12-issue-1-article-503
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.