Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 3 | 52-66

Article title

Argentina’s Foreign Policy in the Age of Kirchnerismo. Is It Possible to Export Human Rights?

Authors

Content

Title variants

PL
Polityka zagraniczna Argentyny w okresie kirchneryzmu. Czy możliwe jest eksportowanie praw człowieka?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is focused upon the following research question: to what extent the concept of human rights has been influencing the directions of Argentina’s foreign policy during the presidencies of Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner. The method used in the article is a straightforward one. First, the concept of human rights is briefly introduced. Second, the Kirchners’ attitude towards it–as expressed in their public pronouncements–is considered. The third part is devoted to the analysis of Kirchners’ policies (i.e. actions) towards China and Iran, in order to determine to what extent they were consistent with their views on human rights. In the final part the main thesis answering the central research question is presented. It states that the above mentioned influence is negligible.
PL
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: w jakim stopniu koncepcja praw człowieka wpływała na kierunki polityki zagra­nicznej Argentyny w okresie prezydentur Néstora Kirchnera oraz Cristiny Fer­nández de Kirchner? W tekście zastosowano następującą metodę badawczą: w części pierwszej omówione zostało pojęcie praw człowieka; część drugą sta­nowią rozważania dotyczące stosunku Kirchnerów do tejże kategorii, wyrażane­go w ich wystąpieniach publicznych; część trzecia poświęcona została analizie ich działań względem Chin oraz Iranu. W części ostatniej sformułowana została główna teza artykułu, będąca odpowiedzią na wcześniej zasygnalizowane pyta­nie badawcze: przeprowadzone badania wskazują, że wyżej wspomniany wpływ w zasadzie nie występuje.

Keywords

Year

Volume

12

Issue

3

Pages

52-66

Physical description

Dates

published
2017-10-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2017-volume-12-issue-3-article-1697
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.