PL EN


2017 | 12 | 4 | 27-42
Article title

Gdy Maria Magdalena jest nie tylko Marią z Magdali. O powieści Magdalena Jana Dobraczyńskiego (część 1)

Content
Title variants
EN
When Mary Magdalene is not only Mary from Magdala. On Jan Dobraczyński’s novel Magdalene
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten stanowi ogólny szkic poświęcony powieści Jana Dobraczyńskiego Magdalena wydanej w 1988 r. Zajmuję się w nim kreacją tytułowej bohaterki Marii Magdaleny w odniesieniu do tradycji Kościoła zachodniego i wschodniego, legend i apokryfów oraz popularnego wyobrażenia postaci. Sytuuję powieść w ramach narracji apokryficznych między para–apokryfem a renarracją. Kreślę portret powieściowej Magdaleny, będącej syntezą kilku postaci biblijnych, w relacjach z Jezusem i innymi bohaterami Nowego Testamentu. Ponadto zwracam uwagę na sposób prowadzenia fabuły, odnosząc wydarzenia do przekazu Ewangelii i śledząc koncepcję autora. Odwołuję się przy tym do recenzji i wybranych pozycji historycznoliterackich oraz religioznawczych poświęconych św. Marii Magdalenie.
EN
This article provides a general outlook in which attention has been devoted to the novel Magdalena written by Jan Dobraczyński and published in 1988. In my work I analyse the creation of eponymous character – Mary Magdalene with reference to the tradition of Western and Eastern Church, legends, apocrypha, as well as popular depictions of the heroine. I embed the novel within the frameworks of apocryphal narrations between para-apocryph and renarration. I depict a portrait of a novel’s Magdalene, which is a synthesis of numeral biblical characters, in relations with Jesus and other heroes of the New Testament. Furthermore, I pay attention to methods of leading the storyline by pertaining events to the Gospel’s tradition and following author’s conception. I also invoke reviews and selected literary-historical positions as well as religious studies devoted to the character of St. Mary Magdalene.
Keywords
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
27-42
Physical description
Dates
published
2017-11-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2017-volume-12-issue-4-article-956
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.