Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 4 | 27-42

Article title

Gdy Maria Magdalena jest nie tylko Marią z Magdali. O powieści Magdalena Jana Dobraczyńskiego (część 1)

Content

Title variants

EN
When Mary Magdalene is not only Mary from Magdala. On Jan Dobraczyński’s novel Magdalene

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ten stanowi ogólny szkic poświęcony powieści Jana Dobraczyńskiego Magdalena wydanej w 1988 r. Zajmuję się w nim kreacją tytułowej bohaterki Marii Magdaleny w odniesieniu do tradycji Kościoła zachodniego i wschodniego, legend i apokryfów oraz popularnego wyobrażenia postaci. Sytuuję powieść w ramach narracji apokryficznych między para–apokryfem a renarracją. Kreślę portret powieściowej Magdaleny, będącej syntezą kilku postaci biblijnych, w relacjach z Jezusem i innymi bohaterami Nowego Testamentu. Ponadto zwracam uwagę na sposób prowadzenia fabuły, odnosząc wydarzenia do przekazu Ewangelii i śledząc koncepcję autora. Odwołuję się przy tym do recenzji i wybranych pozycji historycznoliterackich oraz religioznawczych poświęconych św. Marii Magdalenie.
EN
This article provides a general outlook in which attention has been devoted to the novel Magdalena written by Jan Dobraczyński and published in 1988. In my work I analyse the creation of eponymous character – Mary Magdalene with reference to the tradition of Western and Eastern Church, legends, apocrypha, as well as popular depictions of the heroine. I embed the novel within the frameworks of apocryphal narrations between para-apocryph and renarration. I depict a portrait of a novel’s Magdalene, which is a synthesis of numeral biblical characters, in relations with Jesus and other heroes of the New Testament. Furthermore, I pay attention to methods of leading the storyline by pertaining events to the Gospel’s tradition and following author’s conception. I also invoke reviews and selected literary-historical positions as well as religious studies devoted to the character of St. Mary Magdalene.

Keywords

Year

Volume

12

Issue

4

Pages

27-42

Physical description

Dates

published
2017-11-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2017-volume-12-issue-4-article-956
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.