Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 4 | 20-35

Article title

Jak Juliusz Słowacki czytał Pismo Święte

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł omawia obecność i lekturę Pisma Świętego w życiu Juliusza Słowackiego. Uważna analiza pozwala dostrzec w tej lekturze cechy dystynktywne dla medytacji chrześcijańskiej. Praca analizuje także poetyckie utwory Juliusza Słowackiego, które są transpozycjami biblijnego Psalmu 127 i poświadczają jednocześnie medytacyjną w charakterze lekturę biblijnych psalmów przez poetę.

Keywords

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

20-35

Physical description

Dates

published
2019-04-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2019-volume-13-issue-4-article-2972
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.