PL EN


2019 | 14 | 2 |
Article title

Potencjał blogu w rozwijaniu postawy kreatywnej ucznia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie, które jest współcześnie jednym z największych wyzwań edukacji szkolnej – rozwijanie w uczniu kreatywności. Autorka powołuje się na wybraną literaturę przedmiotu z licznych pozycji traktujących o kreatywności w szkole. Na początku pojawia się krótka charakterystyka pojęcia kreatywności na podstawie analiz danych leksykograficznych i definicji zawartych w literaturze specjalistycznej. Autorka powołuje się m.in. na prace Edwarda Nęcki, Krzysztofa Szmidta, Anny Sajdak, Małgorzaty Wolskiej-Długosz oraz Aleksandra Nalaskowskiego. W artykule zostają przedstawione przeszkody w rozwijaniu kreatywności, jakie pojawiają się w systemie edukacji, oraz cechy i zadania szkoły, która powinna wychodzić naprzeciw twórczym uczniom i ich wspierać. Warunki edukacji kreatywnej zostały przywołane za publikacją Anny Sajdak. Następnie autorka prezentuje podstawowe treści na temat blogu i przedstawia wybrany przykład: blog Jacka Kłosińskiego, którego tematem jest praca kreatywna. Na podstawie wybranych sposobów przedstawienia tematu opisuje możliwości wykorzystania blogu jako dodatkowego, ale wartościowego źródła wiedzy, w którym treści są redagowane w sposób przystępny i atrakcyjny dla, szczególnie młodego, odbiorcy.
EN
The article treats about an issue which is nowadays one of the biggest challenges for school education – developing creativity in pupils. The author refers to selected literature on creativity at school. In the beginning there is a short characteristics of the idea if creativity and its meaning emerging from lexicographical analysis and definitions in specialist literature. The author refers to works of Edward Nęcka, Krzysztof Szmidt, Anna Sajdak, Małgorzata Wolska-Długosz and Aleksander Nalaskowski. In the article there are presented hindrances in developing the creativity, which appear in system of education. There are also presented features and tasks of such school, which is supposed to support creative pupils. Conditions of creative education are presented based on Anna Sajdak’s work. The author refers basic information about blog and presents one, chosen blog – by Jacek Kłosiński, which topic concentrates on creative work. Few ways of presenting the subject proves the possibilities of using blog as an additional, but worthy, source of knowledge, which content is edited in attractive way, especially for young adressers.
Keywords
Year
Volume
14
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2019-volume-14-issue-2-article-3570
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.