Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 14 | 2 | 50-63

Article title

Wychowanie i kształcenie według Edyty Stein

Content

Title variants

EN
The upbringing and the education of girls according to Edith Stein

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z wychowaniem i kształceniem dziewcząt, jakie w swoich pismach podejmowała Edyta Stein. W tekście przedstawiono krótko niemiecką uczoną, wskazano na jej twórczość i działalność pedagogiczną, jak również ukazano podstawy jej myśli pedagogicznej. Dalej zaprezentowano cele i przebieg formacji dziewcząt, cechy autentycznej wychowawczyni, a także podjęto kwestię pracy zawodowej kobiet. Na koniec usiłowano ukazać potencjał i znaczenie rozważań Edyty Stein w kontekście dzisiejszych problemów związanych z edukowaniem i wychowywaniem dziewcząt.
EN
An article presents issues related to the girls’ education which Edith Stein were bringing up in her discourses and articles. Edith Stein was introduced briefly in the text; her pedagogical activity and work were presented, as well as basis of her pedagogical thought. Moreover, the article shows aims and process of girls’ formation, attributes of an authentic educator and a matter of women’s career. In conclusion, the Author attempts to show potential and significance of these issues regarding to current educational problems.

Keywords

Year

Volume

14

Issue

2

Pages

50-63

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2019-volume-14-issue-2-article-3573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.