Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Język - Szkoła - Religia

Other titles

EN
Language - School - Religion

ISSN

2080-3400
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

Język - Szkoła - Religia to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne. Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 731), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w JSR przyznaje się 6 punktów. wydawca wersji elektronicznej: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk wydawca wersji papierowej: Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o., 83-130 Pelplin, ul. Biskupa Dominika 11, www.bernardinum.com.pl Do roku 2014 włącznie czasopismo ukazywało się jako półrocznik.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.