Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 20 | 1 | 39-43

Article title

Accessibility of selected tourist attractions in lower Silesia for the physically disabled

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Volume

20

Issue

1

Pages

39-43

Physical description

Dates

published
2010-06-30

Contributors

  • University of Wrocław, Department of Regional Geography and Tourism

References

  • CZERWIŃSKI J., 2003, Sudety, przewodnik, Wydawnictwo Kartograficze EKO–GRAF, Wrocław.
  • CZERWIŃSKI J., 2004, Wrocław, przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
  • JARNOWSKA K., 1985, Bariery architektoniczne i urbanistyczne utrudniające uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne, Biuletyn Informacyjny PTWzK, nr 2, Warszawa.
  • LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 30 sierpnia 2004 r., nr 188, poz. 1945).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 02.75.690) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U., nr 100, poz. 962).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-6922-year-2010-volume-20-issue-1-article-7178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.