Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 22 | 1 | 53-57

Article title

Tourism Intensity on Trails in The Pieniny National Park: Summer Season 2010

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

53-57

Physical description

Dates

published
2012-08-13

Contributors

 • Jagiellonian University in Kraków, Institute of Geography and Spatial Management
author
 • Jagiellonian University in Kraków, Institute of Geography and Spatial Management
author
 • Pedagogical University of Kraków, Institute of Geography

References

 • BARANOWSKI M., LEJA K., 2010, Problemy metodyczne monitoringu ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, [in:] R. Droba (ed), Przeobrażenia i zmiany, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, pp. 33-36.
 • BOLLAND A., 1982, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym – stan obecny i próba jego programowania w aspekcie potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, „Studia Naturae”, ser. A, 22, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków, pp. 197-224.
 • CELICHOWSKI A., 1977, Studium chłonności turystycznej, [in:] Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego PPN, copy in Dyrekcja PPN, Krościenko nad Dunajcem, pp. 1-15.
 • FIDELUS J., 2008, Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, [in:] R. Twardosz, P. Jezioro (eds.), Zagadnienia geografii fizycznej, „Prace Geograficzne”, 120, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, pp. 19-30.
 • GRAJA-ZWOLIŃSKA S., 2009, Rola wskaźnika chłonności turystycznej w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych, [in:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, 11, 4 (23), Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Rogów.
 • GORCZYCA E., KRZEMIEŃ K., 2006, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby obszarów górskich, [in:] J. Trepińska, Z. Olecki (eds.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, pp. 311-332.
 • KASPRZAK M., 2005, Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich, „Opera Corcontica”, 42, Vrchlabi, pp. 17-30.
 • KRZEMIEŃ K., 1997, Morfologiczne skutki gospodarki turystycznej w obszarze wysokogórskim na przykładzie masywu les Monte Dore (Francja), [in:] B. Domański (ed), Gospodarka – Człowiek – Środowisko, Instytut Geografii UJ, Kraków, pp. 277-287.
 • KUREK W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • MIKA M., 2007, Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego, [in:] W. Kurek (ed), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 446–457.
 • PSTROCKA M., 2004, Problematyka pojemności turystycznej w świetle anglojęzycznej literatury naukowej, Turyzm, 14/1, pp. 91-102.
 • PSTROCKA -RAK M., RAK G., 2011, Wskaźniki chłonności i pojemności turystycznej w polskich parkach narodowych, [in:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 3, s. 141-145.
 • PTASZYCKA-JACKOWSKA D., 2007, Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych, [in:] W. Kurek (ed), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa, pp. 333–338.
 • WARCHOLIK W., SEMCZUK M., BARANOWSKI M., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w PPN, [in:] F. Kirk, J. Lach, W. Wilczyńska- Michalik, E. Brzeźniak, D. Limanówka, J. Sadoń (eds.), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji – streszczenia referatów i posterów, Kraków– Sanok, pp. 40.
 • WRÓBEL S., 2002, Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym, [in:] J. Partyka (ed), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 315–323.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-6922-year-2012-volume-22-issue-1-article-7604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.