Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 26 | 1 | 85-88

Article title

Sports tourism: A contribution to a debate on its definition and research subject matter

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Volume

26

Issue

1

Pages

85-88

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • Academy of Physical Education in Krakow, Tourism and Recreation, Department Faculty of Tourism Policy

References

 • ALEJZIAK W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 • GETZ D., 2008, Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management, 29, pp. 403-428.
 • GRABOWSKI H., 1984, Teoria wychowania fizycznego, AWF, Kraków.
 • GIBSON H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review, 1, pp. 45-76.
 • GLYPTIS S.A., 1991, Sport and tourism, [in:] In Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, C. Cooper (ed.), Belhaven, London, pp. 165-183.
 • HALL C.M., 1992, Adventure, sport and health tourism, [in:] Special Interest Tourism B. Weile, C.M. Hall (eds.), Belhaven Press, London, pp. 141-158.
 • HINCH T.D., HIGHAM J.E.S., 2001, Sport Tourism: a Framework for Research, International Journal of Tourism Research, 3, pp. 45-58.
 • KAGANEK K., 2015, Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 26-38.
 • ŁOBOŻEWICZ T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, 81: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, pp. 13-20.
 • MOKRAS-GRABOWSKA J., 2015, Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [in:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, pp. 11-25.
 • STANDEVEN J., DE KNOP P., 1999, Sport Tourism, Human Kinetics, Champaign, Illinois.
 • WEED M.E., BULL C.J., 1997, Influences on sport-tourism relations in Britain: the effects of government policy, Tourism Recreation Research, 22(2), pp. 5-12.
 • WINIARSKI R., 1989, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej), 100, AWF Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-6922-year-2016-volume-26-issue-1-article-5338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.