Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(2) | 71-83

Article title

Sustaining e-resources in Nigerian University Libraries: results of a survey

Content

Title variants

PL
Źródła elektroniczne w bibliotekach uniwersyteckich Nigerii. Wyniki badań ankietowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents e-journals as they are dealt with in Nigerian academic libraries. It describes the key issues connected with e-journal storing in libraries. The article proves that most academic libraries in Nigeria have Internet access and sufficient e-technologies in order to make use of e-journals, but they cannot be always accessed by means of OPAC. The budget for printed resources is much more substantial than that for e-journals, and the most important problems faced by libraries is that of funding and facilities maintenance.
PL
W artykule przedstawiono problem zakupu czasopism elektronicznych, z którym mają do czynienia biblioteki akademickie w Nigerii. Opisane zostały rozwiązania kwestii kluczowe dla gromadzenia e-czasopism w bibliotekach. Artykuł wykazuje, iż większość bibliotek akademickich w Nigerii dysponuje technologiami informacyjno-komunikacyjnymi potrzebnymi do wykorzystywania e-czasopism oraz dostępem do Internetu, a jednocześnie zauważalny jest brak dostępu do e-czasopism poprzez OPAC. Budżet na zbiory drukowane jest zdecydowanie większy niż na e-czasopisma, a najważniejszym problemem, na którym koncentrują się biblioteki, jest finansowanie i konserwacja wyposażenia.

Keywords

Year

Issue

Pages

71-83

Physical description

Dates

published
2010-07-20

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2010-issue-1_2_-article-1756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.