PL EN


2010 | 1(2) | 85-98
Article title

Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy

Authors
Content
Title variants
EN
The Austrian Library Network in Europe and Poland – international cultural cooperation of librarians
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono cele funkcjonowania Bibliotek Austriackich, zasady funkcjonowania oraz zakres usług, jakie oferują. Opisana została współpraca między Bibliotekami Austriackimi, która obejmuje przekazywanie przez Austrię publikacji, wspieranie inicjatyw ośrodków lokalnych dotyczących prezentacji austriackiej sztuki, kultury, myśli i tradycji, a także nauczanie języka niemieckiego i organizowanie egzaminów Östereichisches Sprachdiplom Deutsch. Artykuł podaje również rozwiązania dla usprawnienia współpracy między Bibliotekami Austriackimi.
EN
The paper presents aims, functioning rules and service range of the Austrian libraries. The author describes the cooperation between Austrian libraries, which includes: Austria’s publishing donations, supporting local centers presenting Austrian art, culture, philosophy, and traditions as well teaching German and organizing Östereichisches Sprachdiplom Deutsch examinations. The article also includes proposals for the improvement of cooperation between Austrian libraries.
Keywords
Year
Issue
Pages
85-98
Physical description
Dates
published
2010-07-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2010-issue-1_2_-article-1757
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.