PL EN


2011 | 1(3) | 63-85
Article title

Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki

Content
Title variants
EN
Merchandising – visual promotion of the library. Introduction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję merchandisingu jako sztuki zagospodarowania przestrzeni biblioteki. Opisane zostały sposoby wpływania na zachowania czytelników poprzez wykorzystanie otoczenia, wystroju pomieszczenia i sposób prezentacji, sterowanie ruchem czytelników, atmosferę biblioteki jak i inne działania promocyjne. Autorka wykazuje, iż merchandising może stać się narzędziem pomagającym wykreować atrakcyjną przestrzeń fizyczną a tym samym zachęcić do częstego odwiedzania biblioteki i czytania książek.
EN
The article presents merchandising conception as an art of the library space management. It also describes ways of an influence on readers through the environment and décor usage, through the way of presentation, the guidance of readers moves, the library atmosphere as well as other promotion activities. The article proves that merchandising can become a tool useful for creating the attractive and physical space as well as for convincing of frequentation libraries and reading books.
Keywords
Year
Issue
Pages
63-85
Physical description
Dates
published
2011-07-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2011-issue-1_3_-article-1737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.