PL EN


2011 | 1(3) | 99-110
Article title

Kontrola wewnętrzna w bibliotekach naukowych jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań

Authors
Content
Title variants
EN
Internal audit in academic libraries as an instrument for supporting effective task realization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem atmosfery towarzyszącej kontrolom wewnętrznym przeprowadzanym w bibliotekach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem postaw i relacji obydwu stron, tj. kontrolujących i kontrolowanych pracowników biblioteki. Część teoretyczną artykułu uzupełniają wyniki ankiety, mającej na celu wykazać, jak ważne jest porozumienie i współpraca pomiędzy stronami podczas procesu kontroli.
EN
The article presents a problem of the internal control atmosphere in scientific libraries, in particular attitude and relations between both sides – the supervisors and controlled librarians. The theoretical part of the article is augmented by surveys results, which purpose is to prove how important is the understanding of control participants.
Keywords
Year
Issue
Pages
99-110
Physical description
Dates
published
2011-07-19
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2011-issue-1_3_-article-1739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.