Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(4) | 113-124

Article title

A Roadmap for an Effective Quality of Service and User Satisfaction. An Example of the Polish Academic Libraries

Content

Title variants

PL
Podnoszenie jakości usług i satysfakcji użytkowników. Wskazówki na przykładzie polskich bibliotek akademickich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Library users make an important contribution to the quality of both the administrative and service structure of the library. Their opinions serve as a basic measure of the service quality offered by libraries and libraries constantly need to look for evaluation from their users. In specialist literature this is referred to as user satisfaction. And indeed, the lack of user satisfaction is the evidence of the library not maintaining the proper service quality. This study presents a roadmap of how libraries can effectively improve their service quality drawing on user satisfaction.
PL
Użytkownicy bibliotek mają znaczący wpływ na jakość zarówno struktury administracyjnej, jak i usług świadczonych w bibliotece. Ich opinie służą jako podstawowy miernik jakości oferowanych przez biblioteki usług. Biblioteki stale powinny zbierać opinie od swoich użytkowników. W literaturze fachowej określa się to mianem satysfakcji użytkowników. Rzeczywiście brak satysfakcji użytkowników jest dowodem, że biblioteki nie utrzymują właściwej jakości usług. Niniejsze opracowanie przedstawia przewodnik jak biblioteki mogą efektywnie poprawiać jakość swoich usług by osiągnąć satysfakcję użytkowników.

Keywords

Year

Issue

Pages

113-124

Physical description

Dates

published
2012-07-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2012-issue-1_4_-article-1723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.