Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(5) | 9-18

Article title

Jeszcze bibliotekarz czy już broker? Zmiany w zawodzie pracownika informacji w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Authors

Content

Title variants

EN
Still a librarian or a broker already? Changes in the profession of the employee information in the context of economy based on knowledge

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Coraz większe znaczenie informacji we współczesnym świecie – zwłaszcza informacji rzetelnej – sprawia, że znajomość zasobów informacyjnych zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł i dziedzin wiedzy oraz przetwarzania, opracowania i odpowiedniego jej przedstawiania (analiza i synteza informacji) zyskuje coraz większą wartość, tak wśród pracodawców poszukujących specjalistów, jak i osób poszukujących konkretnych informacji. Z roku na rok rośnie liczba powstających firm infobrokerskich, uczelnie kształcące na kierunkach bibliotekoznawczych oferują swoim studentom specjalizacje i studia podyplomowe z zakresu infobrokerstwa, gwałtownie rozwija się dziedzina zarządzania informacją i wiedzą. Czy w tym kontekście pracownik biblioteki posiadający wszystkie wymienione wyżej kompetencje i umiejętności, poruszający się z łatwością w nowoczesnych technologiach w dalszym ciągu pozostaje bibliotekarzem czy jest już brokerem informacji? A może bibliotekoznawstwo i infobrokerstwo nie mają ze sobą nic wspólnego? Na te pytania autorka postara się odpowiedzieć w artykule.
EN
The increasing importance of information in today’s world – especially reliable information – makes knowledge of information resources, both traditional and electronic; the ability to obtain information from various sources and domains of knowledge and the processing, preparation and the presentation of the resources (analysis and synthesis of information) is becoming a higher value, as for employers which are seeking professionals and those looking for specific information. Each year we can observe a growing number of start-ups infobroker companies; also universities that provide education in the fields of library science offer their students a specialization and postgraduate studies in infobrokering. What we can see is rapid development in field of information and knowledge management. In this context, a library worker who is having all of the above competences and skills, moving easily in modern technology continues to be a librarian or he is already a information broker? Or maybe librarianship and infobroker have nothing in common? These are the questions the author will attempt to answer in this article.

Keywords

Year

Issue

Pages

9-18

Physical description

Dates

published
2013-07-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2013-issue-1_5_-article-1291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.