PL EN


2013 | 1(5) | 43-50
Article title

Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście potrzeb osób starszych

Content
Title variants
EN
Concept of a library as a “third place” in the context of older people’s needs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” – przestrzeni dla nieformalnego życia publicznego – w którym chętnie się przebywa, spędza czas wspólnie z innymi, zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Znajduje ona odzwierciedlenie w rozwiązaniach architektonicznych nowych i modernizowanych budynków bibliotecznych. Pojawiają się w nich sale konferencyjne, multimedialne, centra dydaktyczne, galerie, księgarnie, bary kawowe, miejsca do odpoczynku. Biblioteki, zapewniając wygodne miejsca do nauki, pracy, wielu form aktywności, ale też i odpoczynku, kierują do swoich użytkowników ofertę różnego rodzaju działań. Celem artykułu jest analiza podejmowanych przez biblioteki publiczne inicjatyw na rzecz osób starszych i próba odpowiedzi na pytanie, czy biblioteka może być „trzecim miejscem” dla seniora?
EN
Concept of a library as a “third place” – a space for informal public life – in which people are happy to spend time together with other, gains in Poland more and more supporters. There it is reflected in the architectural solutions of new and improved library buildings. They feature meeting rooms, multi-media, educational centers, galleries, bookstores, coffee shops, a place to rest. Libraries, providing a comfortable places to study, work and many other forms of activity, they offer different kinds of activities to the readers. This article aims to analyze undertaken by public libraries initiatives for the elderly and attempt to answer the question of whether the library can be a “third place” for seniors?
Keywords
Year
Issue
Pages
43-50
Physical description
Dates
published
2013-07-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2013-issue-1_5_-article-1294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.