PL EN


2013 | 1(5) | 51-71
Article title

Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej

Content
Title variants
EN
The disabled leader in the academic world. Offer a library for the blind visually impaired for example of Digital Library of Zielona Góra
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoby ograniczone niepełnosprawnością mają pełne prawo do sprawnego funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Prawo do nauki i prawo do pozyskiwania informacji są fundamentalnymi prawami człowieka. Jednym z największych zagrożeń społecznych jest tworzenie się grup, które nie mają dostępu do informacji i nowoczesnych technologii informacyjnych, tzw. grup wykluczenia cyfrowego. Do nich należą między innymi osoby niepełnosprawne. Tę barierę informacyjną można częściowo zredukować poprzez zastosowanie nowoczesnej techniki komputerowej, określanej mianem tyfloinformatyki, ważnej zwłaszcza w edukacji i kształceniu. Artykuł omawia kwestię czytelników niepełnosprawnych w środowisku akademickim.
EN
Limited disabled persons have the right to the smooth functioning in the social space. The right to education and the right to obtain information are fundamental human rights. One of the biggest threats in the society are formed groups that do not have access to information and modern information technology, so-called groups of digital exclusion. These include people with disabilities. This information barrier could be partially reduced through the use of modern computer technology, important especially in education and training. The article discusses the issue of disabled readers in an academic environment.
Keywords
Year
Issue
Pages
51-71
Physical description
Dates
published
2013-07-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2013-issue-1_5_-article-1295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.