PL EN


2013 | 1(5) | 105-111
Article title

The Challenge of Calculating Value: ROI in Academic Libraries

Content
Title variants
PL
Obliczanie wskaźnika ROI w bibliotekach akademickich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An increase in return on investment (ROI) studies is a recent trend in library and in­formation management research. At the same time, reliable metrics for quantifying value and worth are far less developed than the increasing demands for them. The purpose of this article is to discuss and clarify the problems, along with the potential, of ROI studies in relation to one recently developed ROI methodology.
PL
Zauważalną ostatnio w bibliotekarstwie i zarządzaniu informacją tendencją jest ba­danie wzrostu zwrotu z inwestycji (ROI). Wiarygodne wskaźniki ilościowego badania jakości i wartości są jak dotąd znacznie mniej rozwinięte niż ciągle rosnące wymagania związane z ich stosowaniem. Celem niniejszego artykułu jest omówienie i wyjaśnienie problemów oraz moż­liwości badania ROI, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z niedawno opracowanych meto­dologii ROI.
Keywords
Year
Issue
Pages
105-111
Physical description
Dates
published
2013-07-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2013-issue-1_5_-article-1701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.