Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(5) | 105-111

Article title

The Challenge of Calculating Value: ROI in Academic Libraries

Content

Title variants

PL
Obliczanie wskaźnika ROI w bibliotekach akademickich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
An increase in return on investment (ROI) studies is a recent trend in library and in­formation management research. At the same time, reliable metrics for quantifying value and worth are far less developed than the increasing demands for them. The purpose of this article is to discuss and clarify the problems, along with the potential, of ROI studies in relation to one recently developed ROI methodology.
PL
Zauważalną ostatnio w bibliotekarstwie i zarządzaniu informacją tendencją jest ba­danie wzrostu zwrotu z inwestycji (ROI). Wiarygodne wskaźniki ilościowego badania jakości i wartości są jak dotąd znacznie mniej rozwinięte niż ciągle rosnące wymagania związane z ich stosowaniem. Celem niniejszego artykułu jest omówienie i wyjaśnienie problemów oraz moż­liwości badania ROI, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z niedawno opracowanych meto­dologii ROI.

Keywords

Year

Issue

Pages

105-111

Physical description

Dates

published
2013-07-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2013-issue-1_5_-article-1701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.