PL EN


2013 | 1(5) | 113-128
Article title

Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech

Content
Title variants
EN
The development of social potential as an example of academic libraries in Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój potencjału społecznego to proces posiadający kluczowe znaczenie we współ­czesnych bibliotekach. Funkcjonowanie bibliotek w warunkach burzliwego otoczenia oraz nieustannie wzrastającej konkurencji wymaga permanentnego doskonalenia potencjału spo­łecznego personelu bibliotecznego. Wzbogacany nieustannie potencjał społeczny umożliwia bi­bliotece skuteczne działanie oraz jej dalszy rozwój. W artykule przedstawiono tę problematykę na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech.
EN
The development of social potential may be described as significant process in con­temporary libraries. The demand of permanent improvement of social potential in library is one of the requirements connected with its proper functioning in increasing competition. The social potential enrichment of library employees enables the effective and further development. The article presents the development of social potential on the basis of the academic libraries in German.
Keywords
Year
Issue
Pages
113-128
Physical description
Dates
published
2013-07-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2013-issue-1_5_-article-1702
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.