PL EN


2014 | 1(6) | 9-32
Article title

Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim

Content
Title variants
EN
The role of libraries in building and strengthening the social capital resources in Małopolska region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Instytucje kultury, wśród nich biblioteki publiczne, mogą funkcjonować jako istotne miejsca budowania i wzmacniania zasobów kapitału społecznego ważne dla społeczności lokalnych. W niniejszym artykule przedstawiono diagnozę działań podejmowanych w tym zakresie przez biblioteki publiczne w województwie małopolskim. Analizie poddano ich aktywność na czterech płaszczyznach: jako miejsc spotkań („trzecie miejsca”), miejsc inkluzji społecznej, instytucji działających na rzecz tożsamości lokalnej oraz prowadzących współpracę z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.
EN
Cultural institutions such as public libraries may function as places and institutions significant in developing and strengthening social capital resources, important for local communities. This article presents a diagnosis of activities undertaken by public libraries in Małopolska region in this respect. Four levels in which libraries may impact on local social capital resources are analyzed: as meeting places (‘third places’), as places of social inclusion, as institutions important for local identity formation and transmission, as institutions cooperating with non-governmental organisations and volunteers.
Keywords
Year
Issue
Pages
9-32
Physical description
Dates
published
2014-07-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2014-issue-1_6_-article-1274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.