Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(6) | 9-32

Article title

Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim

Content

Title variants

EN
The role of libraries in building and strengthening the social capital resources in Małopolska region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Instytucje kultury, wśród nich biblioteki publiczne, mogą funkcjonować jako istotne miejsca budowania i wzmacniania zasobów kapitału społecznego ważne dla społeczności lokalnych. W niniejszym artykule przedstawiono diagnozę działań podejmowanych w tym zakresie przez biblioteki publiczne w województwie małopolskim. Analizie poddano ich aktywność na czterech płaszczyznach: jako miejsc spotkań („trzecie miejsca”), miejsc inkluzji społecznej, instytucji działających na rzecz tożsamości lokalnej oraz prowadzących współpracę z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.
EN
Cultural institutions such as public libraries may function as places and institutions significant in developing and strengthening social capital resources, important for local communities. This article presents a diagnosis of activities undertaken by public libraries in Małopolska region in this respect. Four levels in which libraries may impact on local social capital resources are analyzed: as meeting places (‘third places’), as places of social inclusion, as institutions important for local identity formation and transmission, as institutions cooperating with non-governmental organisations and volunteers.

Keywords

Year

Issue

Pages

9-32

Physical description

Dates

published
2014-07-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2014-issue-1_6_-article-1274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.