PL EN


2014 | 1(6) | 61-76
Article title

Etyczne podstawy zawodu bibliotekarza i pracownika informacji na przykładzie Polski, Niemiec i Estonii

Authors
Content
Title variants
EN
The ethical basis of librarian and information researcher profession with reference to Poland, Germany and Estonia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy podstaw i zasad etyki bibliotekarskiej, czyli standardów zachowań pracowników bibliotek wraz z ich podstawami etycznymi. Opracowanie to jest wynikiem nie tylko badania systemu bibliotek niemieckich, ale także porównania go z systemami w Estonii i Polsce. Pozwoliło ono na wyciągnięcie wniosków w zakresie treści oraz zarządzania procesem rozwoju kodeksów etyki dla zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej. Dało przejrzysty obraz panującej sytuacji, a także wskazało na konieczność analizy potrzeb i dokonania odpowiednich zmian.
EN
This paper is concerned with the basis and principles of library ethics perceived as standards of library staff behaviour and their ethical attitudes. This article results in not only a study of German libraries standards but also compares these standards to Estonian and Polish ones. The author formulates some conclusions with regards to this content and the management of the proces of developing ethic codes for both the professions of the librarian and the information researcher. This paper gives a clear picture of the current situation and highlights the necessity of analysing the needs and making appropriate changes.
Keywords
Year
Issue
Pages
61-76
Physical description
Dates
published
2014-07-23
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2014-issue-1_6_-article-1278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.