PL EN


2016 | 1(8) | 18-30
Article title

Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki

Authors
Content
Title variants
EN
Social impact of public libraries – the research and best practices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W nauce o zarządzaniu „wpływ” (ang. impact), choć jest pojęciem trudno definiowalnym, daje jednak duże możliwości dla badań organizacji oraz ich działań, co dostrzeżono i wprowadzono także w obszarze bibliologii. Artykuł skupia się na społecznym aspekcie wpływu bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. W tekście przedstawione zostały założenia, a także wstępne wyniki pilotażowej części badania wpływu społecznego bibliotek publicznych na przykładzie działań wspierających zatrudnienie, prowadzonego w „Przystanku Książka”, filii Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
EN
According to management science an impact is a concept difficult to define, but it gives great opportunities for research in a field of organizations, institutions and their activities. Therefore this idea was introduced in the area of the library science. The article focuses on the social impact of libraries, with particular emphasis on public libraries. The paper presents the foundation and preliminary results of the research. The pilot study took place in “Przystanek Książka”, which is the name of a branch of the Warsaw Public Library.
Keywords
Year
Issue
Pages
18-30
Physical description
Dates
published
2016-07-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2016-issue-1_8_-article-1236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.