Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(8) | 18-30

Article title

Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki

Authors

Content

Title variants

EN
Social impact of public libraries – the research and best practices

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W nauce o zarządzaniu „wpływ” (ang. impact), choć jest pojęciem trudno definiowalnym, daje jednak duże możliwości dla badań organizacji oraz ich działań, co dostrzeżono i wprowadzono także w obszarze bibliologii. Artykuł skupia się na społecznym aspekcie wpływu bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. W tekście przedstawione zostały założenia, a także wstępne wyniki pilotażowej części badania wpływu społecznego bibliotek publicznych na przykładzie działań wspierających zatrudnienie, prowadzonego w „Przystanku Książka”, filii Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.
EN
According to management science an impact is a concept difficult to define, but it gives great opportunities for research in a field of organizations, institutions and their activities. Therefore this idea was introduced in the area of the library science. The article focuses on the social impact of libraries, with particular emphasis on public libraries. The paper presents the foundation and preliminary results of the research. The pilot study took place in “Przystanek Książka”, which is the name of a branch of the Warsaw Public Library.

Keywords

Year

Issue

Pages

18-30

Physical description

Dates

published
2016-07-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2016-issue-1_8_-article-1236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.