Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(8) | 80-95

Article title

Analiza ilościowa i jakościowa wyników wyszukiwarki Google dla zapytania „zarządzanie przez jakość”

Content

Title variants

EN
Quantitative and qualitative analysis of Google search results for the query of “Quality Management”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Potoczną wiedzę większości ludzi na temat nowych zjawisk i pojęć kreuje Google. Osoby poszukujące informacji najczęściej wykorzystują popularną wyszukiwarkę jako pierwsze źródło wiedzy. Autor dokonał analizy 10 ekranów (100 linków) umieszczanych najwyżej w rankingu wyszukiwawczym Google dla zapytania „zarządzanie przez jakość”. Sprawdził relewantność, przydatność, aktualność, rzetelność oraz naukowość odnalezionych zasobów oraz dokonał szczegółowej charakterystyki 10% najwyżej umieszczanych wyników. Dodatkowo pogrupował wyniki pod względem charakteru informacji, formatu materiału źródłowego oraz domeny strony, co pozwoliło określić pochodzenie informacji, ich charakter oraz grupę docelową. Wykonane badania pomogły określić zasób wiedzy potocznej, którym dysponuje internauta czerpiący wiedzę o „zarządzaniu przez jakość” z popularnej wyszukiwarki.
EN
For most people common knowledge about new developments and concepts is created by Google. Information seekers use the most popular search engine, as the first source of knowledge. The author analyzed 10 screens (100 links) placed on the highest ranked retrieval by Google for “quality management”. He checked relevancy, usefulness, timeliness, reliability and scholarship of discovered resources and made a detailed characterization of 10% at most placed results. In addition, the author grouped the results in terms of the nature of information, the format of the source material and the site domain, which determined the origin of the information, their nature and the target group. This research helped to determine everyday understanding about “quality management” gained by the web surfers from the popular search engine.

Keywords

Year

Issue

Pages

80-95

Physical description

Dates

published
2016-07-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2016-issue-1_8_-article-1241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.