Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(9) | 28-36

Article title

Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece

Content

Title variants

EN
Appreciative Inquiry as a research method in the library

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tradycyjne podejście do organizacji cechuje nastawienie na rozwiązywanie proble­mów i planowanie działań korygujących. Alternatywą dla takiej filozofii jest stworzone przez Davida Cooperridera podejście doceniające (ang. Appreciative Inquiry), w myśl którego rozwój organizacji oparty powinien być na mocnych stronach i zasobach firmy. Teoria podejścia doceniającego bazuje na koncepcji społecznego konstruktywizmu oraz na ośmiu zasadach, sformułowanych przez twórców tej filozofii. Metodą badawczą jest natomiast model 4D, w którym wychodząc od odkrycia atutów organizacji, przez wyobrażenie i zaprojektowanie wizji oraz wdrożenie stosownych zmian, wspiera się rozwój firmy i wzmacnia jej tzw. pozytywny rdzeń. Podejście doceniające znalazło zastosowanie w wielu obszarach pracy różnych organizacji. W artykule omówiono aplikację metodologii podejścia doceniającego do badania jakości usług bibliotecznych oraz do stworzenia profesjonalnej strategii rozwoju nowej placówki biblioteczno-informacyjnej.
EN
The traditional approach to the organization is characterized by an attitude towards a problem-solving and correction-oriented action. Created by David Cooperrider, the concept of Appreciative Inquiry (AI) offers an alternative philosophy according to which an organizational development should be based on the company’s strengths and resources. The AI theory is based on social constructionism and eight specific principles. The AI research method is a 4D Model, start­ing from the discovery of the organizational strengths, through the creation of a vision and desire design which ends up with the implementation of necessary changes. The 4D method supports the company’s growth and reinforces the positive core of the organization. The article describes an im­plementation of the 4D method to the research of the quality of library services and the and creation of a professional development strategy for the new library and information science organizations.

Keywords

Year

Issue

Pages

28-36

Physical description

Dates

published
2017-07-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2017-issue-1_9_-article-1641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.