Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(9) | 85-93

Article title

Public library services in the United Kingdom – a vision for the future

Content

Title variants

PL
Biblioteki publiczne w Wielkiej Brytanii – wizja przyszłości

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Public libraries in the U.K. cater to a vast section of society, of all age-groups and across different social, economic and intellectual strata, fulfilling their information needs and assi­sting in the day-to-day necessities of the technological age. However, the acute constraints of space and finance coupled with the leaping advances in technology, have made it impossible for public libraries to survive and grow. An alarming number of them have been shut down or reduced or are now run by volunteers. The future looks bleak. It is against this backdrop that the author suggests that, rather than depending on the government mechanism or philanthropists, it is the library pro­fessionals themselves, who need to come out of their place behind the circulation desk and shout out aloud about their importance and place in the local community. After all it not only the future of the public library, but their own future which is at stake as well.
PL
Biblioteki publiczne w Wielkiej Brytanii świadczą usługi szerokiej grupie społeczeń­stwa. Zaspokajają potrzeby informacyjne użytkowników i pomagają sprostać codziennym wyzwa­niom epoki technologicznej czytelnikom we wszystkich kategoriach wiekowych, o zróżnicowanym statusie społecznym i ekonomicznym. Jednakże ograniczenia finansowe i te związane z pozyskaniem przestrzeni, w połączeniu z postępem technologicznym, niemal uniemożliwiają bibliotekom publicz­nym przetrwanie i rozwój. Niepokojąca liczba bibliotek publicznych zostaje zamknięta lub przejęta przez rozmaite organizacje i prowadzona przez wolontariuszy. Przyszłość bibliotek wygląda ponuro. Na tle tych zmian autorka sugeruje, że bibliotekarze zamiast polegać na mechanizmie rządowym czy filantropii, sami powinni uświadamiać znaczenie bibliotek dla lokalnej społeczności. Stawką tego działania jest nie tylko przyszłość bibliotek publicznych, ale także zawodu bibliotekarza, którego funkcjonowanie wydaje się być coraz bardziej zagrożone.

Keywords

Year

Issue

Pages

85-93

Physical description

Dates

published
2017-07-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2017-issue-1_9_-article-1646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.