PL EN


2018 | 1(10) | 95-106
Article title

Polityka otwartości i repozytoria naukowe

Authors
Content
Title variants
EN
Open access policy and research repositories
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie polityki Open Access, jej definicji i istoty oraz zasad polityki otwartego dostępu stosowanych przez uczelnie, wypływających z tego korzyści dla środowiska naukowego, a także wybranych kwestii prawnych (otwarty dostęp gratis i otwarty dostęp libre). Scharakteryzowano zasoby poszczególnych repozytoriów instytucjonalnych – przedstawiono ich podział, rodzaje, stosowane oprogramowanie oraz kategorie deponentów. Dopełnienie stanowią informacje dotyczące umiejscowienia poszczególnych repozytoriów w rankingach polskich i ogólnoświatowych.
EN
The aim of the article is to present the open access policy, its definitions and principles used by universities, the benefits for the scientific community, as well as selected legal issues (free open access and libre open access). The resources of individual institutional repositories were characterized regarding their distribution, types, applied software and categories of depositors. The article is supplemented with reports regarding placement of individual repositories in Polish and worldwide rankings.
Keywords
Year
Issue
Pages
95-106
Physical description
Dates
published
2018-07-16
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2018-issue-1_10_-article-3550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.