Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(11) | 111-123

Article title

Challenges of information literacy skills of undergraduate students in Ajayi Crowther University, Oyo State Nigeria

Content

Title variants

PL
Challenges of information literacy skills of undergraduate students in Ajayi Crowther University, Oyo State Nigeria

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Information literacy programmes are important in developing students’ basic skills which are needed for searching, retrieving, evaluating and effectively using information. This is often organized by the library to prepare undergraduate students for lifelong learning. However, students often encounter problems in the process of impartation dissemination and absorption of the skills being taught by librarians. This study examines the challenges of information literacy skills impartation dissemination by undergraduate students in Ajayi Crowther University. The descriptive survey research method was adopted. Data gathered was analysed using the frequency count and simple percentages. Conclusion and recommendations were drawn on how librarians should endeavour to continuously train undergraduates on a yearly basis as this will enhance better information literacy skills impartation and improve the usage of the library information resources.
PL
Edukacja informacyjna i źródłowa jest istotnym elementem służącym rozwijaniu podstawowych umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania informacji, jej selekcji, krytycznej oceny i efektywnego wykorzystania. Przedmiot ten jest zazwyczaj realizowany dla studentów w bibliotekach w ramach upowszechniania modelu uczenia się przez całe życie. Studenci napotykają problemy w procesie przekazywania i przyswajania umiejętności nauczanych przez bibliotekarzy. W niniejszym artykule poddano analizie wyzwania związane z kształceniem kompetencji informacyjnych wśród studentów Uniwersytetu Ajayi Crowther. W tym celu wykorzystano kwestionariusz ankiety. W obliczeniach zastosowano metodę procentową. Na podstawie wyników badań wyciągnięto wnioski i sformułowano zalecenia dla bibliotekarzy dotyczące ustawicznego kształcenia studentów w zakresie edukacji informacyjnej i źródłowej. Wykazano, że proces ten pozwala poszerzyć kompetencje informacyjne studentów oraz odpowiednio wykorzystać zasoby biblioteki.

Keywords

Year

Issue

Pages

111-123

Physical description

Dates

published
2019-10-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2019-issue-1_11_-article-4693
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.