Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 269-279

Article title

Podejmowanie ryzyka jako wartość w wymiarze jednostkowym, społecznym i edukacyjnym

Content

Title variants

EN
Taking Risks as a Value in Individual, Social and Educational Dimensions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejmowanie ryzyka, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, kojarzone jest z działaniami, które są niebezpieczne i niekorzystne dla jej dobrostanu i potencjału rozwojowego. Warto jednak zadać sobie pytania: Co młodzi ludzie mogą zyskać, podejmując ryzyko? Jakie potrzeby w ten sposób zaspokajają i jaką wartość mają dla nich takie zachowania? Celem niniejszego artykułu jest analiza podejmowania ryzyka w kontekście wartości, jaką niosą z sobą takie zachowania dla jednostki, poczynając od zysków na poziomie biologicznym, przez korzyści społeczne, a kończąc na refleksji nad wykorzystaniem skłonności do ryzykowania w procesie edukacyjnym.
EN
Risk taking is usually regarded as an activity which is dangerous and disadvantageous for adolescents’ well-being and development. However it is worth to ask a question: what profits young people can acquire taking the risk, what needs they can satisfy and what is the value of risk taking behaviours? The goal of the article is an analysis of risk taking in the context of profits gained by people on biological through social to educational level.

Keywords

Year

Volume

6

Pages

269-279

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-2264-year-2013-volume-6-article-818
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.