Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 21-38

Article title

„Epistemologia” społeczeństwa wiedzy w kontekście rozważań nad problematyką edukacji

Content

Title variants

EN
"Epistemology" of the knowledge society in the context of reflections on education issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie obserwujemy rosnące znaczenie idei społeczeństwa wiedzy na politykę społeczną (w tym edukacyjną) państw Unii Europejskiej. W sposób szczególny zaznacza się w tym obszarze nacisk na przyjęcie ekonomicznej perspektywy dla analizowania, przewidywania i projektowania zjawisk społecznych i edukacyjnych, a także sfery aktywności obywatelskiej. Artykuł przedstawia rozważania nad epistemologicznym kontekstem koncepcji społeczeństwa wiedzy, a także jego konsekwencjami dla konceptualizacji idei edukacji dla społeczeństwa wiedzy. Przeprowadzona analiza głosi tezę, że podstawowe znaczenie pojęcia wiedzy, które wyłania się z idei społeczeństwa wiedzy, odnosi się do jej redukcjonistycznego pojmowania jako wiedzy bez podmiotu.
EN
Currently we can observe a growing impact of the idea of knowledge society on social and educational policy of European Union countries. Particularly, this involves an economical perspective on social, civil, and educational issues. The paper presents considerations on the epistemological bases of knowledge society as well as their consequences for conceptualising the idea of „education for knowledge society”. It is argued, that the essential meaning of knowledge, which forms the basis for educational policy emerging form the idea of knowledge society, comes down to a dehumanized concept of knowledge without its subject.

Year

Volume

7

Pages

21-38

Physical description

Dates

published
2014-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-2264-year-2014-volume-7-article-748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.