Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

Other titles

ISSN

2081-8270
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / semiannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Czasopismo ogólnopolskie, problematyka dotyczy szeroko rozumianych nauk politycznych, półrocznik, kolejne numery ukazują się na początku i w połowie roku kalendarzowego. Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik. Tym, co odróżnia nas od innych czasopism naukowych, jest sprecyzowany temat przewodni każdego numeru: nie publikujemy wszystkich nadesłanych tekstów, bez względu na poruszane zagadnienie, a tylko te, które mieszczą się w zaproponowanych przez nas obszarach problemowych. Dotychczas nasi autorzy pisali m.in. o kondycji współczesnej Europy, opozycji i opozycyjności, relacji sportu i polityki, nowych mediach, gender studies, kryzysie światowym, stanie współczesnej politologii czy związkach polityki z kulturą.
Journal contents
  • Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.