Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie

Other titles

ISSN

2082-5501
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

The Scientific Papers Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (oficjalnie zarejestrowana nazwa: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” ISSN 2082-5501) jest międzynarodowym czasopismem wydawniczym wyniki badań z zakresu administracji i zarządzania. Omawiane problemy badawcze dotyczą zagadnień będących przedmiotem badań naukowców z całego świata w zakresie administracji i zarządzania. Rada Naukowa oraz zespół recenzentów pochodzą z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich. Czasopismo jest wydawane przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.