PL EN


2012 | 128 | 99-110
Article title

Wpływ warunków naturalnych na występowanie wypadków w Polskich Tatrach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z konsekwencji nadmiernie rozwiniętego ruchu turystycznego na obszarze Tatr jest stosunkowo duża liczba wypadków. Wypadki te były już wielokrotnie analizowane, zwracano jednak głównie uwagę na przyczyny subiektywne, wiążące się z brakiem przygotowania do trudnych wycieczek, w tym niedoborem odpowiedniej wiedzy oraz niewłaściwym ubiorem i wyposażeniem. Autorzy artykułu skupili się na określeniu tzw. „obiektywnych” przyczyn wypadków, związanych z warunkami naturalnymi. Zanalizowali dane z lat: 1999, 2004 i 2009 i określili główną przyczynę każdego wypadku, starając się wiązać ją z elementami środowiska przyrodniczego. Uwzględnili także warunki pogodowe, w jakich wypadek zaistniał. Typologii wypadków dokonano w nawiązaniu do porządków przestrzennych środowiska przyrodniczego Tatr: pasowości, piętrowości i sekwencji morfologicznej.
EN
A large number of accidents is one of the results of over-developed tourism. Accidents in the Tatra Mts. have been analyzed many times, however the main reasons of them were rather subjective, such as lack of experience or improper equipment and clothing. The authors focused on the objective causes of accidents, related to the natural environment. The data from 1999, 2004 and 2009 years were analyzed. In each case the main cause of the accident was related to the environmental factors. Therefore weather conditions during each accident were analyzed. Finally, all accidents were classified according three spatial orders: belting, vertical zonality and morphological sequence.
Year
Issue
128
Pages
99-110
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2012-issue-128-article-3212
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.