PL EN


2012 | 129 | 43-61
Article title

Zróżnicowanie etniczne a warunki życia ludności w Ciudad de México (Distrito Federal)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spis ludności Meksyku z 2005 roku wyróżnia 70 języków, jakimi posługują się jego mieszkańcy. W tym kraju przynależność etniczna jest określana za pomocą używanego języka. Grupa ludności tubylczej w Meksyku (indigena) to ponad sześciomilionowa społeczność, stanowiąca 6,5% całej populacji kraju. Szczególnym przypadkiem zróżnicowania etniczno-językowego jest stan Distrito Federal – czyli stolica Ciudad de México. Jest on, wspólnie z sąsiednim stanem México, najbardziej zdywersyfikowany pod względem liczby używanych języków. W artykule zbadano przestrzenną dystrybucję grup etnicznych na terenie miasta, a także przedstawiono charakterystykę ich struktur społecznych. Zbadano również poziom życia Indian i ludności hiszpańskojęzycznej.
EN
In Mexico, ethnicity is defined based on the language used by a given individual. The indigenous population of Mexico numbers over six million, which is 6.5% of the country’s overall population. The 2005 Mexico Population Census reveals 70 different languages used in the country. The capital city of Mexico – Ciudad de México (Distrito Federal), is a special case with a small percentage of indigenous peoples (1.5%) but a very large variety of languages. The same is true of the adjacent State of México. The paper covers the spatial distribution of ethnic groups across Mexico City as well as selected social characteristics. This includes the age structure and the level of illiteracy for the Indian population and the Spanish-speaking population as well as the Human Development Index. The paper also analyzes the standard of living of both studied populations. The standard of living was measured in terms of infrastructure and selected household products owned by Indians and Spanish speakers.
Year
Issue
129
Pages
43-61
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2012-issue-129-article-3217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.