PL EN


2012 | 129 | 83-101
Article title

Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieostrość kryteriów identyfikacji miast średnich jest jedną z przyczyn braku dostatecznego zainteresowania nimi badaczy, skoncentrowanych na miastach dużych i małych. Tymczasem istotne wydaje się pytanie, jaką rolę miasta średnie powinny spełniać, zarówno w systemie osadniczym, tj. względem miast z innych grup wielkościowych, jak i w danym regionie, poprzez swe powiązania z zapleczem. Ustalenie związku między wielkością zaludnienia miasta a jego strukturą funkcjonalną pozwoliłoby (przynajmniej w części) odpowiedzieć na te pytania. Należy też rozważyć wpływ struktury miejskiej sieci osadniczej oraz strukturalno-funkcjonalnego kontekstu regionalnego na kształtowanie się miast średniej wielkości. Autorka próbuje ocenić przydatność niektórych koncepcji przemian społeczno-ekonomicznych miast i regionów do badania miast średnich.
EN
Polish geographers have traditionally focused on research on large cities. However, in the 1990’s, their interests became influenced by Poland’s economic and political transformation. This process led to a break-down of past research methods and a renaissance of local studies, shifting from the macro-scale to that of small towns, while disregarding the meso-scale i.e. midsize towns. Such a lack of interest in midsize towns might result, on the one hand, from vague identification criteria used for this group of towns, and on the other hand, from the need to apply a wider methodological spectrum and a broader theoretical base for the research. The crucial problem is described by the following question: What role do midsize towns play in society and the economy? In other words, what is the relationship between towns in various size groups with their respective supply areas? Establishing the relationship between a town’s population and its functional structure enabled to determine the functional characteristics of midsize towns. The effect of a town’s surrounding area and its structural and functional background should also be considered. The paper analyzes these issues in light of municipal network models, dynamics of municipal systems, municipal development stages, and the theory of the economic base. Certain theories of regional development are also discussed
Year
Issue
129
Pages
83-101
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-07-16
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2012-issue-129-article-3219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.