PL EN


2013 | 132 | 7–26
Article title

Adam Drath – geolog i badacz Afganistanu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiono sylwetkę – zarys życia i działalność naukową Adama Dratha. Jest to postać w nauce znana ledwie niektórym geologom, a przypominana okazjonalnie i marginalnie przy prezentacji polskich osiągnięć w Afganistanie i w wydawnictwach jubileuszowych jego rodzimej uczelni – Akademii Górniczej ( obecnie A G H ). A. Drath należał do Polaków, którzy w obcej służbie, na kontraktowym wyjeździe osiągnęli bodaj najwyższe stanowiska – w 1942 r. został Naczelnym Geologiem Ministerstwa Górnictwa Królestwa Afganistanu. Jego postać zasługuje na przybliżenie, gdyż do tej pory Adam Drath, mimo odniesionych sukcesów w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie naukowej, nie zaistniał w wydawnictwach encyklopedycznych, biograficznych i branżowych, nawet specjalistycznych.
EN
This article presents an outline of the life and scientific work of Adam Drath. He is a figure barely known to few geologists, and referred to occasionally and marginally during presentations of Polish achievements in Afghanistan or anniversary publications of his university – Mining Academy ( now A G H ). A. Drath is one of the Poles who reached probably the highest position in foreign service – in 1942 Darth became chief geologist of the Ministry of Mines in the Kingdom of Afghanistan. That is why, in authors’ opinion, this character deserves a closer presentation. Despite successes in the represented scientific discipline, his name is not mentioned in encyclopedias or biographical and professional publications, though his scientific achievements are significant.
Year
Issue
132
Pages
7–26
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2013-issue-132-article-3232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.